Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Ngô Thì Nhậm

Tân Tứ, Ninh Hòa, Khánh Hòa
c2ntnham.nh@khanhhoa.edu.vn